Ý nghĩa tên Minh Anh – Đặt tên con là Minh Anh Bố mẹ mong điều gì

(GMT+7)

Ý nghĩa tên Minh Anh – Đặt tên con là Minh Anh Bố mẹ mong điều gì. Ngũ cách tên gọi của con ra sao hãy cùng lichthidaubongda.info tìm hiểu thông tin chi tiết. 

Ý nghĩa tên Minh Anh

Đặt tên con là Minh Anh có ý nghĩa gì 

Theo nghĩa Hán Việt “Minh” là sự sáng tỏ, sự tài cao

Còn Từ “Anh” mang ý nghĩa là sự kiệt xuất, lỗi lạc, vượt trội hơn người.

=>> Như vậy ý nghĩa tên “Minh Anh” có ý nghĩa là sự tài giỏi và thông minh tên lại càng sáng sửa hơn khi mà đi kèm với từ Minh

"<yoastmark

Luận Ngũ cách tên Minh Anh – ý nghĩa tên Minh Anh

1. Thiên cách:

Thiên Cách ý nghĩa đại diện cho cho mẹ bề trên cho sự nghiệp và danh dự, chính là yếu tó ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.
Thiên cách tên Minh Anh được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Minh(8) + 1 = 9
Thuộc hành: Dương Thuỷ
Đây là quẻ HUNG:  (điểm: 5/20)

2. Nhân cách:

Nhân cách hay còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, nó chi phối cả cuộc đời người, đại diện cho nhận thức và quan niệm nhân sinh. Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ.Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.
Nhân cách tên Minh Anh được tính bằng tổng số nét là số nét của họ Minh(8) + 1) = 9
Thuộc hành: Dương Thuỷ
Quẻ này là quẻ HUNG:  (điểm: 7,5/30)

3. Địa cách:

Địa cách tên Minh Anh hay còn gọi là “Tiền Vận”(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Địa cách của tên gọi Minh Anh được tính bằng tổng số nét là 1 + số nét của tên Anh(8) = 9
Thuộc hành: Dương Thuỷ
Đây là quẻ HUNG: (điểm: 5/20)

4. Ngoại cách:

Ngoại cách là chỉ thế giới bên ngoài bè bạn, người ngoài xã hội.bVì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
Ngoại cách của tên gọi Minh Anh được tính bằng tổng số nét là số nét của tên Anh(8) + 1 = 9
Thuộc hành: Dương Thuỷ
Đây là quẻ HUNG:  (điểm: 2,5/10)

5. Tổng cách:

Tổng cách chính là để thu nạp của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó và qu đó cũng thể hiện được hậu vận tốt xấu của chủ mệnh từ trung niên trở về sau
Tổng cách của tên gọi Minh Anh được tính bằng tổng số nét là Minh(8) + Anh(8)) = 16
Thuộc hành : Âm Thổ
Đây là quẻ CÁT:  (điểm: 15/20)

Trên đây là phân tích tổng hợp về ý nghĩa tên Minh Anh và luận ngũ cách tên gọi Minh Anh. Rất hy vọng những thông tin này đã củng cố thêm cho bạn về quyết định đặt tên con là Minh Anh của mình.